?

Log in

No account? Create an account
Тема - SevenNet [entries|archive|friends|userinfo]
SevenNet

[ website | НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 148 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тема [Jun. 15th, 2006|10:13 pm]
SevenNet

sevennet

[morgoth_777]
Я сюди буду викладати міді до пісень Севена.

Сьогоднішні творіння:
Ось наприклад музика до пісні "Спасенье в грехе" http://morgoth-777.narod.ru/GPT/Spasenie.mid

А ось пісенька "Дождь" http://morgoth-777.narod.ru/GPT/Dozhd.mid

Думаю непогано було б, якби я з Корвіном зіграли цю пісеньку на дві акустичні гітари і ніяких електро інструментів.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: corwin148
2006-06-16 07:25 am (UTC)
нет проблем. заходи ко мне с аккустикой
(Reply) (Thread)